Ringerike Tak- og membran AS
Nytekking av takRehabilitering av takDesigntakTorvtakTerrasse- og våtromsmembranerSe våre referanser herKontaktinformasjonRadonsperre

Omtekking/Rehabilitering


PROTAN TAKBELEGG kan benyttes for å tekke om alle type takkonstruksjoner. På flate tak, med og uten singel- ballast, på skrå og buede tak, i ulike fargemuligheter og med pyntelister samt på tradisjonelle mønetak.


PROTAN TAKBELEGG
Protan Takbelegg er fremstilt av mykgjort PVC med en kjerne av henholdsvis glassfilt i G- kvaliteten, som benyttes ved ballasterte tak, og polyestervev i SE-kvaliteten, som benyttes for mekanisk innfestede tak.Takbelegget er tilsatt stabilisator på begge sider for å gjøre produktet bestandig mot høye og lave temperaturer, ultrafiolett stråling samt å gjøre det brannhemmende. Protan Takbelegg legges i baner med omlegg. Skjøtene sveises med varmluft, og innebærer ingen risiko for antennelse. Varmluft-sveising innebærer også at denne utførelsen ikke går under sertifikatpliktige varme arbeider.

Sportshuset i HønefossNBI
Protan har NBI Teknisk Godkjenning for Protan Takbelegg. NBI Teknisk Godkjenning dokumenterer produktenes egenskaper, bruksområder og betingelser for bruk.
Norsk Standard
Protan Takbelegg oppfyller brannteknisk klasse Ta på alle aktuelle underlag iht NS 3919. Protan Takbelegg oppfyller alle krav fastlagt i NS 3531.

Miljø
Miljødeklarasjon for Protan Takbelegg er angitt i NBI – Teknisk Godkjenning. Takbelegget inneholder ingen stoffer på miljøvernmyndighetenes Obs-liste. Materialet i Protan Takbelegg er gjenvinnbart og Protan har etablert system for gjenvinning. Protan Takbelegg kan også energigjenvinnes ved levering til forbrenningsanlegg.

Bruksområder
Protan Takbelegg SE (polyesterarmert) benyttes som taktekning på alle typer omtekkinger der takbelegget skal festes mekanisk. Før tekkingen legges det en filt på eksisterende tekking. Denne filten virker som glidesjikt og migreringssperre. Protan Takbelegg egner seg like godt på flate som på skrå tak, og kan benyttes på alle vanlige underlag av tre, betong, lettbetong eller ulike isolasjonsplater som enten er tidligere tekket med alle typer asfalt takbelegg eller ulike folietyper. Protan Takbelegg G (Glassfiberarmert) benyttes som taktekning på flate tak der takbelegget ikke skal festes mekanisk, men ballasteres med for eksempel rundvasket elvesingel.


Ringerike Tak og Membran